• Vrijwilligersbeleid

  HSV Sport 1889 is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Zonder inzet van deze vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij HSV Sport 1889, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. 

  Het uitgangspunt is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat wij maatschappelijk belangrijk willen zijn voor de buurt Risdam. Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol zijn. Omdat de vrijwilligers het fundament van HSV Sport 1889 vormen is het van groot belang dat er een gedegen vrijwilligersbeleid bestaat.

  Door de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot een verbetering van het vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid neerzetten kost tijd. Wij houden u op de hoogte zodra deze klaar is. Een van de aspecten zijn dat wij vrijwilligers moeten respecteren. Sporters en niet sporters moeten hun respect en waardering tonen aan de vrijwilligers. Het vrijwilligersteam breidt langzaam uit. HSV Sport 1889 kan gelukkig rekenen op een kleine groep vaste vrijwilligers. Deze staan gedurende het seizoen en tijdens toernooien altijd voor de club klaar. Maar om niet alle last op deze schouders te laten rusten zoekt HSV Sport 1889 altijd meer vrijwilligers. Wilt u de club helpen of kent u iemand die onze club graag komt helpen, kom dan snel met ons in contact.

 • De regeling

  Net als bij veel andere verenigingen wordt ook bij HSV Sport een groot deel van de taken door een te kleine groep enthousiaste vrijwilligers ingevuld. Dit heeft tot gevolg dat er een onevenredig beroep moet worden gedaan op deze vrijwilligers en dat een deel van de noodzakelijke taken niet kan worden ingevuld. Dit gaat ten koste gaat van het goed functioneren als vereniging en kan zelfs het voortbestaan bedreigen. Daarom is in de algemene ledenvergadering unaniem besloten het vervullen van vrijwilligerstaken voor een aantal uren verplicht te stellen.

   

  De vrijwilligersregeling

  1. De verplichting gaat in per seizoen 2014-2015 en geldt voor ieder spelend lid.
  2. Voor jeugdleden tot en met 15 jaar geldt de verplichting voor de ouders / vertegenwoordiger (peildatum 01-09-2014).
  3. Jeugdleden jonger dan 18 jaar mogen geen taken vervullen in de kantine waarbij alcoholhoudende dranken moeten worden geserveerd.
  4. Het totaal aantal uren per lid is 10 uur.
  5. Zijn er meer jeugdleden uit een gezin dan is de totale verplichting voor de jeugdleden 10 uur.
  6. Het bestuur stelt een lijst op met vrijwilligerstaken waaruit gekozen kan worden.
  7. Bij het begin van het seizoen kan worden ingetekend op deze taken. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit de taken en indien mogelijk kunnen de data worden afgesproken, indien beschikbaar.
  8. Indien een lid zich niet inschrijft voor het vervullen van vrijwilligerstaken, of na inschrijving deze taken niet vervuld is een afkoopsom verschuldigd van € 75. Ook kan vrijwillig gekozen worden voor het betalen van de afkoopsom.
  9. Voor het vervullen van de vrijwilligerstaken is een borgsom van € 75 verschuldigd. Deze wordt aan het begin van het seizoen geïnd of betaald. Als de vrijwilligerstaken zijn vervuld wordt de borgsom terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op drie momenten: december, maart en juni.

  We rekenen op uw begrip voor de noodzaak van deze maatregel, in het belang van HSV Sport en het spelplezier voor allen.

 • Vrijwilligersregeling
 • Het beleid

  HSV Sport 1889 is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Zonder inzet van deze vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij HSV Sport 1889, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. 

  spelregels vrijwilligerstaken 

  formulier opgave taken

  Het uitgangspunt is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat wij maatschappelijk belangrijk willen zijn voor de buurt Risdam. Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol zijn. Omdat de vrijwilligers het fundament van HSV Sport 1889 vormen is het van groot belang dat er een gedegen vrijwilligersbeleid bestaat. Door de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot een verbetering van het vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid neerzetten kost tijd. Wij houden u op de hoogte zodra deze klaar is. Een van de aspecten zijn dat wij vrijwilligers moeten respecteren. Sporters en niet sporters moeten hun respect en waardering tonen aan de vrijwilligers. Het vrijwilligersteam breidt langzaam uit. HSV Sport 1889 kan gelukkig rekenen op een kleine groep vaste vrijwilligers. Deze staan gedurende het seizoen en tijdens toernooien altijd voor de club klaar. Maar om niet alle last op deze schouders te laten rusten zoekt HSV Sport 1889 altijd meer vrijwilligers. Wilt u de club helpen of kent u iemand die onze club graag komt helpen, kom dan snel met ons in contact. Dit kan door een mail sturen naar een van de bestuursleden.

  Zie de WIE IS WIE pagina op deze website voor de adressen.

   Vrijwilligers

 • Vrijwilligerstaken

  Geen informatie