• Kantine
  • De kantine van HSV Sport is eigendom van de vereniging en wordt geheel door vrijwilligers beheerd. Uiteraard zijn hiervoor veel vrijwilligers nodig. De kantine is geopend op de trainingsavonden dinsdag en donderdag en op de speeldagen zaterdag en zondag.

    Op zaterdag zijn de jeugdwedstrijden en zijn er voor de keuken en de bar gemiddels 4 a 5 vrijwilligers nodig die bij toerbeurt een dienst draaien. Ook op zondag zijn er bij de seniorenwedstrijden 2 mensen achter de bar en twee in de keuken nodig. Getracht wordt een schema op te stellen dat bij voldoende aanmelding niet steeds dezelfde mensen iedere week hoeven staan. Iets voor u om mee te helpen? Meld u aan bij Thomas Groot info@hsvsport.nl
    Ook op de dinsdag of donderdagavond kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken. 
    Eenmaal per maand wordt er op vrijdagavond een klaverjasavond gehouden informatie hierover bij Hans van der Linde