• Contributie
 • De contributie bedragen worden hieronder vermeld en zijn inclusief kledingtoeslag*. Lees ook de toelichting onderaan de pagina!

   

  Leeftijdscatagorie

  contributie per kwartaal

  contributie per half jaar

  Contributie per jaar(seizoen)

  Kabouters(4 t/m 6 Jr)***

   

  € 30,00

  € 50,00

  JO7/JO8/JO9

  € 28,75

  € 57,50

  € 115,00

  JO10/JO11

  € 28,75

  € 57,50

  € 115,00

  JO12/JO13

  € 30,00

  € 60,00

  € 120,00

  JO14/JO15

  € 35,00

  € 70,00

  € 140,00

  JO16/JO17

  € 35,00

  € 70,00

  € 140,00

  JO18/JO19

  € 40,00

  € 80,00

  € 160,00

  Senioren**

  € 51,75

  € 102,50

  € 205,00

  Veteranen

  € 51,75

  € 102,50

  € 205,00

  Vrijwilligersbijdrage: Deze bedraagt €75,- per seizoen.
  De vrijwilligersbijdrage kan terugverdiend worden door je op te geven voor diverse taken binnen de club.

  *Kledingtoeslag is van toepassing op het shirtje. Broekje en kousen dient u zelf aan te schaffen via de webshop.
  **Voor de Zondag selectie komt er nog een toeslag van 15 Euro bovenop de contributiebedragen die gemeld worden.Alleen trainen .i.p.v. trainen en wedstrijden is ook mogelijk, de contributie is dan als volgt:
  Senioren: €75,00 per seizoen
  Jeugdleden: € 15.00 per seizoen(in eerste instantie kan er een aantal keer vrijblijvend meegetraind worden)

  ***Kabouters: Deze leeftijdscatagorie kan in eerste instantie 4x vrijblijvend meetrainen i.o.m. de trainer. Daarna kan er gekozen worden voor een half seizoen(€30,00) of een heel seizoen (€50,00). Afhankelijk van de keuze zal dit bedrag d.m.v. een automatische incasso geïnd worden.

  Inschrijfgeld bedraagt €15.00(kabouters betalen geen inschrijfgeld)

  Toelichting over contributies:Voor de contributiebetaling zijn er twee mogelijkheden :1. Betaling van het gehele bedrag ineens via bankoverschrijving.2. Betaling in termijnen uitsluitend via automatische incasso.Let op : Bij betaling via bankoverschrijving dient het gehele bedrag vóór 1 september te zijn ontvangen op girorekening NL61INGB0000538242 ten name van HSV Sport 1889 contributies onder vermelding van het factuurnummer.Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso .Er kan dan gekozen worden voor betaling in 1 of 2 termijnen.Vervaldata bij twee termijnen  : 1 september ?? 1 decemberLet op : Indien een termijn door de bank wordt gestorneerd zijn € 10, ?? stornokosten verschuldigd. Zorg dus voor voldoende saldo op uw rekening.Toelichting niet spelende LEDEN / donateurs :Minimum bijdrage niet spelend lid/ donateur is € 25,00 , Meer mag natuurlijk ook.Donateur of niet spelend lid kun je worden door opgave bij het secretariaat onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer . Er wordt dan een factuur gestuurd.  

   

  Sport en cultuur strippenkaart

   

  Sport en CultuurfondsNieuw in de GEMEENTE HOORN de Sport en Cultuur Strippenkaart.Met een laag inkomen blijft er vaak weinig geld over voor sport en culturele activiteiten, zoals een zwemabonnement voor de kinderen of een bezoek aan het theater. De Sport en Cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn kan dan uitkomst bieden.Let op: vanaf 2012 verstrekt de gemeente Hoorn sport- en culktuurstrippenkaarten. Er worden geen individuele tegemoetkomingen meer verstrekt voor sport en culturele activiteiten.Alle vragen hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Hoorn.www.hoorn.nl/strippenkaart.GEMEENTE HOORN  -  VERGOEDING VOOR SPORT ACTIVITEITENHet is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen soms maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Activiteiten op gebied van sport of cultuur schieten er dan vaak bij in omdat er simpelweg geen geld voor is.Wat jammer is, is dat deze mensen vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van financiële ondersteuning die de gemeente Hoorn kan bieden. Zo weten zij bijvoorbeeld niet dat vanuit het Sport- en Cultuurfonds allerlei vergoedingen kunnen worden verstrekt voor activiteiten op gebied van cultuur, sport- en vrijetijdsbesteding. Inwoners van Hoorn die moeten rondkomen van een minimum inkomen komen hiervoor in aanmerking. In zo´n geval kan de gemeente Hoorn u mogelijk een steuntje in de rug bieden!Hebt u een laag inkomen en bent u woonachtig in de gemeente Hoorn? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Sport- en Cultuurfonds.Vanuit dit fonds worden vergoedingen verstrekt voor activiteiten op gebied van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding omdat de gemeente Hoorn het belangrijk vindt dat iedereen mee kan doen.Zo is er bijvoorbeeld vergoeding mogelijk voor.           Lidmaatschap sportvereniging/sportschool.           Sportkleding.           Zwemlessen en seizoenskaart voor 6 en 7 jarigen in zwembad de Wijzend of de Waterhoorn.           Lesgeld muziekschool Gerard Boedijn en instrumentenhuur.           Schoolreis, vakantiekamp en dergelijke.           Jaarabonnement op de stadsspeeltuin `de Speelhoorn`.           Sportieve en culturele activiteiten van Stichting Netwerk.           Telefoon/krant/internetabonnement voor ouderen vanaf 65 jaar.           Museumjaarkaart.           Lidmaatschap van de bibliotheekOp www.gwihoorn.nl vindt u onder het kopje Sport- en Cultuurfonds informatie over de vergoedingen die kunnen worden verstrekt en de hoogte van deze vergoedingen.Wanneer u meer informatie wilt of een aanvraag wil indienen, kunt u terecht bij de receptie van het Gebouw voor Werk en Inkomen (GWI) aan het Dampten 2 in Hoorn. Het is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de belservice, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. Telefoon 0229-750850Stichting LeergeldStichting Leergeld Hoorn kan schoolgaande kinderen helpenIn een toenemend aantal gezinnen met een laag inkomen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met activiteiten op school. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt als schoolmaterialen of een schoolkamp zijn niet of nauwelijks op te brengen. Daarnaast doen ze veel minder aan muziek, dans, hobby en sport, omdat daarvoor geen geld is. Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Sinds de start in september 2007 heeft Stichting Leergeld Hoorn ruim 200 individuele aanvragen van circa 60 gezinnen gehonoreerd.Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld als zij bepaalde voorzieningen of genoemde activiteiten niet kunnen betalen of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen. In principe komt men hiervoor in aanmerking als het inkomen van een l-ouder gezin maximaal€ 1300,- of maximaal € 1442,- van een 2-ouder gezin bedraagt.Leergeld werkt met goed opgeleide vrijwilligers die op huisbezoek komen. Dit is de standaardwerkwijze. Zij komen de mogelijkheden van Stichting Leergeld bespreken. De aanvraag wordt vertrouwelijk opgenomen en zij zorgen ervoor dat de wensen voor de kinderen goed en helder worden vastgelegd. Er wordt eerst gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van al bestaande (gemeentelijke) regelingen. Na het huisbezoek krijgt de aanvrager binnen enkele weken uitsluitsel of en hoe het kind op korte termijn geholpen kan worden.Sinds 2007 ontvangt Leergeld Hoorn financieel en materieel ondersteuning van diverse bedrijven, service clubs, particulieren, regionale en landelijke organisaties. Voor het aanvragen van een huisbezoek kunnen ouders en/of verzorgers schriftelijk een verzoek indienen bij Stichting Leergeld Hoorn, postbus 2067, 1620 EB Hoorn of een email sturen naar leergeldhoorn@live.nl. Voor vragen kunt u bellen naar: 06- 389 20886.  Of op de website: www.leergeld.nl Stichting Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen.

   

  Sport en cultuur strippenkaart