• Afkeuringen/consul
  • Afgelastingen

    Geen afgelastingen

  • De keuring van de velden wordt momenteel gedaan door Hans Lerch. Als er door (weers) omstandigheden een wedstrijd niet kan doorgaan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de website bij afgelastingen.
    Samen met de onderhoudscommissie zorgt Hans dat de velden in goede conditie zijn. Ook de lijnen trekken wordt door hem gedaan.
    Ook voor onderhoudsklusjes kunnen we nog een aantal vrijwilligers gebruiken.