• Klusdag 26 februari, help een handje mee!

  Zaterdag 26 februari "KLUSSEN" bij HSV

  Sport 1889.

  Van 9:30-11:30.

  O.I.v. Paul en Sipco.

  Opgave via: 06-22476518 of sipcodevries@gmail.com

  Werkzaamheden zijn o.a. Schoonmaken, (kleedkamers, kantine, reclameborden (zijn er steeds meer) kleine reparaties e.d.

  Denk aan: vrijwilligers bijdragen " terugverdienen "