• Algemene Ledenvergadering

  Beste leden en ouders van leden,

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HSV Sport 1889 d.d. 29 november 2021 om 20.00 uur in de kantine van HSV Sport 1889.

  De agenda voor deze ALV zullen wij binnen kort naar u toe sturen.
  In ieder geval zullen wij tijdens deze vergadering de gebruikelijke verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar 2020/2021, staat de bestuursverkiezing op de agenda en de plannen voor de toekomst.
  Daarnaast zullen wij een voorstel ter besluitvorming voorleggen voor het gezamenlijk met de Rugby Club West-Friesland realiseren van een (ver)nieuw(d) complex.
  Hiertoe zullen o.a. besluiten genomen moeten worden over het doen van een substantiële investering via een gezamenlijk op te richten stichting, het aantrekken van een financiering via deze stichting en voor het aangaan van een langlopend huurcontract met deze stichting.

  Het wordt een belangrijke ALV, die bepalend kan zijn voor de toekomst van onze vereniging en een hoge opkomst van jullie is daarbij heel belangrijk.

  Tot de 29e !
  Bestuur HSV Sport 1889.