• Bericht namens de voorzitter

  Beste leden,ouders van leden en vrijwilligers,
   
  Wij leven nog steeds in een lastige, door Corona beheerste tijd.
  Gelukkig mag de jeugd door trainen en onderling partijtjes spelen,
  helaas is dat voor de senioren niet het geval. Elkaar langs de lijn
  treffen en op anderhalve meter in de kantine met elkaar napraten en een
  gezellig drankje doen zit er jammer genoeg ook niet in. Als het lukt om
  het aantal besmettingen te reduceren, kunnen wij als het een beetje mee
  zit vanaf medio januari weer voetballen en zal er mogelijk t/m juni
  gevoetbald worden en dan kan de reguliere competitie misschien nog wel
  afgemaakt worden. Afwachten maar.
   
  Van enkele leden hebben wij de vraag gekregen of er nu toch de volle
  contributie betaald moet worden. Het antwoord is JA. De motivering is
  tweeledig; 1. als het beetje mee zit komen ook de senioren nog aan hun
  voetbaltrekken in de rest van het seizoen en 2. wij zijn een vereniging
  met leden die gezamenlijk de vereniging vormen en die gezamenlijk in
  goede en slechtere tijden ervoor moeten zorgen dat de kosten betaald
  worden. Aan de inkomstenkant staan de kantineopbrengsten stil en heel
  veel kosten lopen gewoon door. De reserves die wij hebben, hebben wij
  nodig om in toekomst een eventueel nieuw gebouw in te kunnen richten en
  kortingen kunnen wij ons niet veroorloven.
  Betreffende toekomstige huisvesting kan ik het volgende melden. Wij
  voeren op dit moment constructieve gesprekken met Rugby Club West
  Friesland om gezamenlijk een nieuw energie neutraal clubgebouw mogelijk
  te maken. Binnen de politiek lijkt er draagvlak en wordt er gewerkt aan
  een aanpassing van de subsidieregeling, waardoor een groter deel van de
  investering via een subsidie betaald kan worden. Met als resultaat dat
  gezamenlijk met de Rugby de resterende financieringslasten misschien wel
  wel betaalbaar zijn. Er moet nog wel het nodige uitgezocht en uitgewerkt
  worden, maar het perspectief is nu beter dan ooit. De wethouder streeft
  er naar om voor 2021 voor ons een kunstgrasveld in het budget op te
  nemen en dan zou medio volgend jaar een kunstgrasveld gerealiseerd
  kunnen worden. De nieuwbouw zal dan in 2022 kunnen en moeten worden
  gerealiseerd. als bestuur hebben wij wel gezegd dat alleen een
  kunstgrasveld niet een optie is en dat er dus daadwerkelijk perspectief
  moet zijn op betaalbare nieuwe huisvesting. Ik hou jullie op de hoogte
  van de voortgang.
   
  Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. Volgens de
  statuten moet de Algemene Ledenvergadering binnen 6 maanden na het einde
  van het boekjaar gehouden worden. I.v.m. Corona mogen wij deze met 4
  maanden uitstellen. Wij zullen gebruik maken van deze mogelijkheid en
  zullen de ledenvergadering ergens in de eerste maanden van 2021 plannen.
  Wij hopen dan naast het afleggen van verantwoording, ook een concreet
  huisvestingsplan aan jullie voor te kunnen leggen. Wel vind ik het van
  belang om nogmaals te benadrukken dat als wij dit door willen zetten, er
  nieuwe bestuursleden zullen moeten opstaan om gezamenlijk de plannen tot
  uitvoering te brengen en de vereniging een mooie toekomst in te leiden.
   
  Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, bel of mail mij.
  Voor nu hoop ik dat iedereen gezond zal blijven en dat wij elkaar weer
  snel bij HSV Sport 1889 kunnen treffen om zelf te voetballen, te
  genieten van voetbal en om met elkaar lol te hebben.
   
  Sportieve groet,
   
  Frank Eek
  Voorzitter HSV Sport 1889