• Kunstgras, mogelijke gezondheidsrisico's standpunt KNVB

  Beste leden HSV Sport 1889,

  Woensdagavond 5-10-2016 is er door Zembla aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico's bij kunstgrasvelden met rubberen korrels (ook was er al nodige aandacht via andere media). Feit is dat eventuele risico's niet wetenschappelijk zijn vastgesteld maar dat er extra onderzoek nodig is. Op dit moment zijn er veel (ca. 2000) kunstgrasvelden met dit materiaal aangelegd. Onze club heeft dit type veld niet dus tijdens de trainingen/thuiswedstrijden dus ook geen issue. Natuurlijk wel bij uitwedstrijden omdat er dan door onze sporters op gespeeld wordt. Hopelijk volgt er snel concretere informatie vanuit de KNVB cq RIVM om de twijfels/geruchten te weerleggen.

  Officieel schrijven vanuit KNVB op 5-10-2016 hierover:  
  Televisieprogramma Zembla besteedt woensdagavond 5-10-2016 aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen.

  De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

  Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken
  Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

  Lees verder op KNVB.nl

  Met vriendelijke groet,
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

  Hans Schelling
  operationeel manager