• Graag roepen wij iedereen op om woensdagavond 7 september 2016 naar de gezamenlijke informatieavond te komen, inloop om 19.30 en aanvang om 20.00 uur, locatie gemeentehuis Hoorn. Bijeenkomst voor alle leden van de 6 verenigingen om de Blauwdruk toe te lichten en vragen te beantwoorden.

  Aan: Alle leden van HSV Sport + Always Forward, vv de Blokkers, Hollandia, sv de Westfriezen, Zwaluwen ‘30

  Geachte mevrouw/heer,

  Namens de besturen van alle Hoornse voetbalverenigingen (Hoornse Zes) hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor een informatieavond, welke plaats vindt op woensdag 7 september 2016 in het gemeentehuis in Hoorn.

   Het zal u niet ontgaan zijn, gemeentes krijgen vanuit de Landelijke Overheid steeds minder middelen om hun taken uit te oefenen, een gegeven dat ook zijn impact heeft op het verenigingsleven. Tegelijkertijd worden (voetbal) verenigingen geconfronteerd met veranderingen in hun ledenbestand, en wordt er steeds vaker naar diezelfde verenigingen gekeken voor het beleggen van maatschappelijke taken. Dat knelt mogelijk.

   Onder auspiciën van Stichting Hoorns Sportcollectief (SHSC) hebben vertegenwoordigers van de Hoornse Zes zich gebogen over dit vraagstuk. Waarbij de vraag voorlag of het mogelijk was om in gezamenlijkheid een visie te ontwikkelen, ten aanzien van de toekomst van onze zes verenigingen (sportief en economisch) en de zes aanwezige complexen. Na diverse overleggen ligt deze visie in de vorm van een concept Blauwdruk klaar.

   Deze Blauwdruk is door 2 vertegenwoordigers van de Hoornse Zes vervolgens gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder (de heer Ben Tap) en het ambtelijk apparaat. Ook is deze Blauwdruk gepresenteerd aan alle bestuursleden van diezelfde zes Hoornse voetbal verenigingen. Nu is het moment aangebroken dat de Hoornse Zes deze Blauwdruk wil presenteren richting de achterban/alle leden van de zes voetbalverenigingen. Twee vertegenwoordigers zullen een presentatie geven, waarbij nader ingegaan zal worden wat de impact van deze Blauwdruk gaat zijn op elke respectievelijke vereniging. Wat dit betekent voor zowel korte als lange termijn, sportieve ambities als ook economisch perspectief.

   Graag roepen wij dus iedereen op om woensdagavond 7 september 2016, inloop om 19.30 en aanvang om 20.00 uur, naar deze informatieavond te komen.